Uitnodiging infoavond 28 april

Hoe ziet het ideale onderwijs op onze scholen er uit na 2018? Denk met ons mee!

Graag nodigen wij u uit om op 28 april met ons in gesprek te gaan over de nieuw te ontwikkelen scholen en hun onderwijsvisie.
Uw inbreng vinden wij heel belangrijk en wij hopen op een grote opkomst.

Klik afbeelding voor een scherpere weergave.

uitnodiging_28april

Huisvestingsvisie-plannen Ebbingekwartier en Treslinghuis

De ambitie van O2G2 is om per 1 augustus 2018 drie sterke scholen in de binnenstad, Oosterpoort en
Oosterparkwijk te creëren, die op deze drie locaties alle leerjaren van het basisonderwijs
aanbieden en een leerlingenaantal en leerlingenprognose hebben waarmee ook op de langere
termijn dit onderwijs geborgd is.

Voor twee van de drie scholen is nieuwe huisvesting noodzakelijk, namelijk huisvesting van de
locaties binnenstad en Oosterparkwijk op de locaties Ebbingekwartier en Treslinghuis. De oplevering
van deze scholen dient in 2018 plaats te vinden en zal parallel geschieden, zodat het tijdstip van
bouwen van een nieuwe school niet van invloed is voor de schoolkeuze van ouders. Ouders moeten
een keuze maken op inhoud, niet op gebouw.

Op de locatie Ebbingekwartier worden twee locaties van de Borgmanschool (Jacobijnerstraat en Kijk
in ’t Jatstraat) gehuisvest, op de locatie Treslinghuis worden de locatie Vinkenstraat en de Siebe Jan Boumaschool gehuisvest.
In de huisvestingsvisie-plannen is de visie op de huisvesting beschreven. Ze staan op mijn.borgmanschool.nl.

Meiden- en vrouwenvoetbal

Ik ben de moeder van Sam Iedema (groep 3 Jaco) en Nine Iedema (groep 1 kijk in). Ik voetbal bij Amicitia net als Sam en klasgenootjes uit groep 2, 3 en 4. We gaan ook training geven aan de kinderen van Jaco en de vinkenstraat op Koningsdag.

We willen graag bij Amicitia een meisjesteam opzetten en daarvoor hebben we a.s. zaterdag een open dag georganiseerd waar alle meisjes welkom zijn om te kijken of ze voetbal en Amicitia leuk vinden. Is het mogelijk dat deze flyer op de website komt te staan? Zodat we wellicht nog meer meisjes kunnen bereiken?

Mvg, Marike Brenninkmeijer

meidenvoetbal