Formulieren en verzekering

Formulieren en verzekering

Adreswijziging
Verlof formulier
Dit ben ik (groep 1) formulier

De school sluit jaarlijks voor alle leerlingen (en de ouders die werkzaam zijn binnen de school) een collectieve ongevallenverzekering af. Deze verzekering geldt voor de periode van 1 uur vóór schooltijd tot en met 1 uur ná schooltijd.