Locatie Warmoes

De locatie Warmoes heeft het gezellige karakter van een wijkschool en is gelegen in de Oosterpoort. De school heeft veel kenmerken van een Vensterschool. Er wordt intensief samengewerkt met de BSO Roezemoes en culturele instellingen in het gebouw. Het gebouw heeft twee vleugels. In de rechtervleugel zit de bovenbouw en de BSO. Rondom heeft de locatie een fraai speel- en ontdekplein voor kinderen van 4-12 jaar. Op de Warmoes wordt lesgegeven aan de groepen 1 tot en met 8 en de schakelgroep met leerlingen, die de Nederlandse taal leren.

Warmoesstraat 18
9724 JL Groningen
050 3210413


Locatieleider: Mandy Wienk