Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een raad bestaande uit ouders en leerkrachten. De MR denkt mee met het team en de directie. Belangrijke veranderingen op onderwijskundig gebied en beleidsmatige onderwerpen worden besproken. De MR moet voor sommige onderwerpen instemming verlenen, voor andere onderwerpen heeft de MR een adviesfunctie. In de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgelegd wat de belangrijkste uitgangspunten zijn, dit is te vinden op www.infowms.nl. 

De MR adviseert de directie over besluiten die genomen worden en bij sommige belangrijke beslissingen moet de MR ook instemmen. De vergaderingen zijn openbaar en ouders mogen aansluiten als ze dat willen. Wilt u iets aan de orde stellen binnen de MR? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar mr.ikcborgmanoosterpoort@o2g2.nl. Als gast heb je geen stemrecht.De vergaderingen zijn om 15.00 uur op school.  

Robert Huigen en Margriet Evers zitten namens de oudergeleding in de MR. Kiki de Jong en Mariska Struik nemen deel namens de personeelsgeleding. Tamara Heijnis sluit bij de meeste vergaderingen (deels) aan.   

De data van de MR voor schooljaar 2023 – 2024; 

21 maart 2024 

23 mei 2024 

27 juni 2024 

 

 

 

 

 

Documenten

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies