Wat we doen op IKC Borgman Oosterpark

Aan de Klaprooslaan is in augustus 2021 het nieuwe IKC Borgman Oosterpark geopend!

IKC Borgman Oosterpark is een integraal kindcentrum waar je kinderopvang van SKSG en school van Openbaar Onderwijs Groningen onder één dak vindt. Kinderen kunnen hier de hele dag terecht voor een compleet dagprogramma. Hiermee willen we de beste omstandigheden bieden voor de optimale ontwikkeling van ieder kind. Op die manier willen we bijdragen aan iets wat ons nauw aan het hart ligt: gelijke kansen voor alle kinderen. Bij alles wat we doen staat het belang van kinderen centraal.

Variatie en afwisseling

We bieden een gevarieerd lesaanbod waar afwisselende manieren van leren, samenwerken, spelen en bewegen centraal staan. Opvang en onderwijs werken nauw samen en zorgen op die manier voor een goede doorgaande lijn voor kinderen. Wij bieden naast schoolse activiteiten ook activiteiten aan ten behoeve van talentontwikkeling, zodat elk kind kan ontdekken wat goed bij hem past. Hierbij sluiten wij aan bij de potentie en de ontwikkeling van al onze kinderen.

Dit alles vindt plaats binnen een veilige omgeving waar een goed pedagogisch klimaat heerst. IKC Borgman Oosterpark werkt volgens de methode van de Vreedzame School, waarbij we veel aandacht besteden aan het leren omgaan met elkaar. In de Oosterpark werken we met samenwerkende instanties aan een Vreedzame Wijk.

Eigen keuzes

Voor elk kind is het hebben van goede relaties, binnen en buiten het IKC, van belang om tot leren en ontwikkelen te komen. Daarnaast willen kinderen laten zien wat zij kunnen en willen ze zichzelf als effectief ervaren. Ons aanbod stemmen we af op de mogelijkheden en behoeften van onze kinderen. Ten slotte willen kinderen ook zelf keuzes maken waar het gaat om het aanbod binnen de school. De uitgangspunten van onze visie zijn: relatie, competentie en autonomie.

 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies